Projekty UE

Spółka Volta Communications realizuje projekty z dofinansowaniem UE :

„Wprowadzenie nowej technologii transmisji radiowej SRS wraz z kompleksowym podniesieniem jakości obsługi klienta, bezpieczeństwa przesyłu danych oraz stabilności sieci w powiatach kościerskim, gdańskim, kartuskim i tczewskim (gminy wiejskie) przez Volta Communications sp. z o.o.

Celem Projektu jest uruchomienie nowej usługi dostępu do szerokopasmowego sygnału internetowego drogą radiową w ramach nowej technologii transmisji radiowej SRS – Spectrum Reuse Synchronisation. Inwestycja zagwarantuje dostęp do szerokopasmowego internetu o przesyle danych do 150 Mb/s nowym klientom na obszarze 15-stu miejscowości województwa pomorskiego, które stanowią dotychczas białe plamy w dostępie do szerokopasmowych usług internetowych. Dzięki inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, stanowiące przedmiot Projektu, Volta Communication Sp. z o.o. wdroży technologię polegającą na precyzyjnym zsynchronizowaniu danych nadawanych i odbieranych pomiędzy punktami dostępowymi a klienckimi, dzięki czemu dane pasmo częstotliwości radiowych może być użyte wielokrotnie na tym samym obszarze.

Projekt wpisuje się w kierunek badawczy, zidentyfikowany dla Inteligentnej Specjalizacji Pomorza - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Wartość Projektu ogółem: 2 134 778,16 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 735 592,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 850 440,08 PLN